top of page

Privacybeleid

info@shellbit.nl

Shellbit draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen krachtens de geldende privacywetgeving

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake de uit te voeren opdracht.

 

Bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op onze website, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als naar de aard of inhoud van het betreffende schrijven nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gebruik van cookies

 

Shellbit maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Delen van persoonsgegevens

 

Shellbit verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u aangegane overeenkomst of indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkerovereenkomst. Middels een bewerkerovereenkomst zorgen wij ervoor dat uw gegevens eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid genieten.

Beveiliging

Shellbit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de later genoemde contactgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Hierbij dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat wij zeker weten dat het verzoek door u is gedaan. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

 

info@shellbit.nl

 

Bewaartermijn

 

Shellbit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wel zijn we gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar die de Belastingdienst aan ons stelt.

 

Aanpassen privacyverklaring

 

Shellbit behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Versie 10-02-2020

 

  

bottom of page